###

Tag Archives: Máy Tính Bị Vô Nước Chập Nguồn Mở Không Lên

Thợ Sửa Máy Tính Laptop Quận 1 [ Tận Nơi ]

Bảng Giá Sửa Máy Tính Quận 1 STT TÊN  DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ 1 Sửa lỗi máy tính căn bản          100,000 2 Cài Windows XP          150,000 3 Cài Windows 7          150,000 4 Cài Windows 8          150,000 5 Cài Windows 8.1          150,000 6 Cài Windows 10          200,000 7 Cài phần…